Floriss er inne i en meget spennende utviklingsfase og en endringsprosess for å ta ut ytterligere marked-, innkjøp- og driftsmessige synergier. Vi søker en sortiment/kategorisjef som skal være en bidragsyter til dette gjennom å bygge og utvikle et lønnsomt og konkurransedyktig sortiment for kjedens medlemmer. Vi søker etter en sortiment/kategorisjef med både blomsterfaglig kunnskap og relevant erfaring fra innkjøp- og sortimentsarbeid.

Ta kontakt med Lars Hoel på tlf. 926 20 235 eller på LinkedIn

Se stillinger på Finn her