Denne personvernerklæringen omhandler hvordan Floriss benytter cookies på sitt nettsted.

Ansvarlig
Floriss er ansvarlig for behandling av personopplysninger på dette nettstedet. Kontaktinformasjon for Floriss finner du på nettstedet.

Formål
Formålet med nettstedet er å gi informasjon om våre tjenester og produkter, samt gi kontaktinfo om oss.

Ansvar
Floriss er ansvarlig for innhenting og bruk av personopplysninger i forbindelse med besøk på nettstedet.

Statistikkverktøy
Floriss bruker Google Analytics for å samle inn og analysere informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedet. Google Analytics bruker informasjonskapsler (cookies). I tråd med vanlig praksis på Internett registreres brukerens IP-adresse av nettstedet, men vi har ikke tilgang til personopplysninger eller kan knytte handlinger på nettstedet til enkelte personer.

Nettsiden benytter også CrazyEgg for å føre statistikk over hvor på nettsiden lesere klikker. Dette verktøyet registrerer imidlertid ikke opplysninger om hver enkelt bruker.