Vi åpner butikken snart! Nøyaktig tidspunkt kommer.

Mellom naturen i Marka og alle hjemmene på Frysja, ligger Floriss Frysja. Vi bringer flora og fauna hjem til deg og til viktige øyeblikk i ditt liv. Kjærlighet og sorg er vanskelig, med blomster blir det litt lettere.