Vi er opptatt av å møte forventningene til samfunnet og våre kjære kunder når det kommer til kvalitet og tillit. Det er viktig for oss å holde en høy standard når vi lager våre fantastiske blomsterarrangementer og tjenester.

Floriss er en del av Interflora Norge, og gjennom vår felles bærekraftige forretningspraksis, bidrar vi til FNs bærekraftsmål - den store planen for en bedre og mer bærekraftig verden. Hvis du vil vite mer om hvordan vi jobber med bærekraft og hvilke vurderinger vi tar, kan du lese alt om det i vår rapport om samfunnsansvar og vår policy for bærekraftig forretningspraksis. Vi håper du vil ta deg tid til å utforske disse dokumentene!

Tusen takk for at du er en del av vår Floriss-familie, og for at du bryr deg om en sunn og bærekraftig fremtid sammen med oss. 💐 

Les mer om vårt bærekraftsarbeid og aktsomhetsvurderinger i vår rapport om samfunnsansvar og vår policy for bærekraftig forretningspraksis her:"

Samfunnsansvar og bærekraftig forretningspraksis

Om du har spørsmål eller innspill til bærekraftsarbeidet i Floriss, kontakt oss på: varsel@floriss.no