Tirsdag 30. november feirer vi Giving Tuesday – givergledens dag. Den internasjonale bevegelsen startet i New York i 2012, som et motsvar til shoppingfikserte Black Friday og Cyber Sunday. I år deltar over 100 land i kampanjen for å dyrke generøsitet og omtanke.

Poenget med Giving Tuesday er å hjelpe dem som trenger det mest og støtte en god sak – for eksempel i form av innsamlingsaksjoner og underskriftskampanjer. I Floriss vier vi dagen til hjertesaken vår, nemlig å skape en litt bedre hverdag for kvinner og barn i Kenya. Vil du hjelpe oss på veien? 

basecamp-foundation-kenya-samarbeid-floriss-1.jpg
guiding-school-basecamp-foundation-floriss-2.jpg

Roser med mening

Se etter Roser med mening-merket når du er innom oss på Giving Tuesday. Da er du med og finansierer Masai-kvinnenes smykkeproduksjon i Kenya, som ikke bare ivaretar en viktig kulturarv, men skaper livsnødvendige arbeidsplasser og inntekt. Rosene hentes direkte fra Kenya, er 40 centimeter lange og selges i buketter på syv stykker.

Roser med mening er et samarbeid mellom Floriss, Masai-kvinnene og Basecamp Foundation; en norsk stiftelse som jobber for at flere kvinner av Masaifolket skal få utdanning og mulighet til å jobbe. De er opptatte av å verne natur og kultur, samtidig som de skaper bedre muligheter for lokalbefolkningen. 

samarbeid-mellom-floriss-masai-kvinnene-og-basecamp-foundation-3.jpg
samarbeid-mellom-floriss-masai-kvinnene-og-basecamp-foundation-4.jpg

Inntekt og utdanning

I Basecamp samles Masai-kvinnene og lager smykker, skinn- og perlekreasjoner som de selger videre. 75% av inntektene fra produktene går direkte til kvinnene, mens de resterende 25% blir brukt på verktøy og materialer. 

Inntekten bidrar til å dekke boligutgifter, helsehjelp, klær, mat og utdanning. For Masai-kvinnene blir hverdagen litt enklere – både for dem og familien – og flere barn og unge får mulighet til å ta utdanning. 

inntekt-og-utdanning-for-kvinner-i-kenya-masaier-floriss-1.jpg
marianne-holtet-hos-floriss-paa-besoek-i-kenya-2.jpg
masaikvinner-danser-og-koser-seg-floriss-3.jpg

Støtt Roser med mening på Giving Tuesday!