I 2012 inngikk Floriss et tett samarbeid med Basecamp Foundation/Basecamp Maasai Brand i Kenya. Basecamp Maasai Brand ble etablert i 2003, og er en håndtverksbedrift med mål å hjelpe Maasaikvinner til økonomisk uavhengighet. Mangel på økonomsike muligheter for kvinner er en bekymring på verdensbasis, og hindrer likestilling og økonomisk vekst i verden. Gjennom å gi Maasaikvinnene arbeid med å lage sine tradisjonelle perle- og skinnkreasjoner, har disse kvinnene kommet langt på vei mot en økonomisk uavhengighet og de har forberdert hverdagen betraktelig for seg selv og sin familie.

floriss-samarbeid-basecamp-maasaikvinner-maasai-maasai-brand-roser-med-mening-1.jpg
floriss-samarbeid-basecamp-maasaikvinner-maasai-maasai-brand-roser-med-mening-2.jpg

Maasaikvinnene har laget perlearmbånd for Floriss siden 2012. En andel av inntektene fra rosene hos oss merket Roser Med Mening er med på å sikre arbeidsplasser for Maasaikvinnene, hjelpe barn og unge i Kenya med å få den utdanningen de trenger, samt ta vare på en unik kulturarv og et unikt økosystem i Masai Mara. Les mer om Roser Med Mening.

floriss-samarbeid-basecamp-maasaikvinner-maasai-maasai-brand-roser-med-mening-3.jpg
floriss-samarbeid-basecamp-maasaikvinner-maasai-maasai-brand-roser-med-mening-4.jpg
floriss-samarbeid-basecamp-maasaikvinner-maasai-maasai-brand-roser-med-mening-5.jpg

Floriss sitt videre engasjement med Basecamp

Noen konkrete eksempler på Floriss sitt bidrag til en enklere hverdag for Maasaikvinnene, er at de nå har skaffet seg symaskin og en maskin som bearbeider skinn. Muligheten til å jobbe med maskiner har økt Maasaikvinnenes produksjonsevne. De har også fått tilgang til et lager og kan nå slippe å ta den lange turen inn til Nairobi for nye forsyninger til arbeidet. Kvinnene kan nå produsere mer, samtidig som stadig flere kvinner får muligheten til å arbeide med Basecamp Maasai Brand, og kan dermed forsørge sine familier. I 2017 skal Floriss også bidra med resursser til å oppgradere fasilitetene på områdene der Maasaikvinnene jobber.

floriss-samarbeid-basecamp-maasaikvinner-maasai-maasai-brand-roser-med-mening-6.jpg
floriss-samarbeid-basecamp-maasaikvinner-maasai-maasai-brand-roser-med-mening-7.jpg

BMB produkter selges i campens gavebutikker, og kan etter ordre fra flere aktører bestilles over hele verden.

floriss-samarbeid-basecamp-treplanting-okosystem-1.jpg
floriss-samarbeid-basecamp-treplanting-okosystem-2.jpg

I 2017 signerte Floriss i tillegg en langsiktig avtale om planting av trær.

Målet til Basecamp er å utvikle en plan for bevaring av skogene, og gi en bærekraftig gjenplanting av skog i fremtiden. En plan som også vil bevare dyre- og plantelivet og slik gjennopplive den orginale balansen av Maasai Maras økosystem. Floriss har inngått et langsiktig samarbeid med Basecamp Foundation om å plante flere tusen trær, til sammen en hel skog i et meget sårbart område

floriss-samarbeid-basecamp-treplanting-okosystem-3.jpg
floriss-samarbeid-basecamp-treplanting-okosystem-4.jpg
floriss-samarbeid-basecamp-treplanting-okosystem-5.jpg

Trær er utrolig viktig for hele økosystemet, og replanting av trær er med på å gjøre hverdagen enklere både for mennesker og dyr. Menneskene trenger trær til ved, for å koke mat. Dyrene trenger trær til skygge for å overleve den stekende sola. Trær bidrar til vann. Røttene på trærne lager kanaler i jorden som gjør at vannet trekker ned, jorden blir fuktig og gresset kan gro.
Les mer om Treplanting i Kenya.

Ingen kjenner savannen som Maasaifolket – de er de virkelige ekspertene. På samme måte som migrerende gnuer, utgjør Maasaifolket en kultur med sterke nomadetradisjoner, som opprinnelig har vandret over slettene mens de gjeter kveget sitt. Flere av Maasaiene jobber i Basecamp-leirene, som guider for turistene og som voktere av Naboishoi–reservat bestående av 500km2 – 2000 km2 med godt bevarte viltområder i spektakulære naturomgivelser.

floriss-samarbeid-basecamp-maasaikvinner-maasai-maasai-brand-roser-med-mening-skole-guideskole-1.jpg
floriss-samarbeid-basecamp-maasaikvinner-maasai-maasai-brand-roser-med-mening-skole-guideskole-2.jpg

I tillegg til å bidra med å opprettholde et biologisk mangfold i Mararegionen, gir Naboisho reservatet en månedlig inntekt som mer enn 10 000 mennesker nyter godt av. Hver måned mottar landeierne en avtalt leieinntekt som skaper en økonomisk stabilitet man tidligere ikke har sett maken til. Basecamp har sørget for en forvandling av den økonomiske situasjonen for tusenvis av mennesker og står bak en rekke sosialpolitiske prosjekter i lokalsamfunnet som grenser til Naboishokonservatet. I landsbyen Olesere har Basecamp oppgradert den lokale barneskolen, boret hull til brønner og har, med hjelp fra generøse samarbeidspartnere, bygget en ny helseklinikk. I samarbeid med det offentlige er det lagt til grunn for daglig drift av klinikken. Viktigheten av flere klinikker og legesenter er stor i områder som dette, veiene er svært dårlige eller det ikke eksisterer veier. De fleste må finne veien til legesenterene til fots, og gravide kvinner kan risikere å måtte gå 2 mil til nærmeste lege ved fødsel.

floriss-samarbeid-basecamp-maasaikvinner-maasai-maasai-brand-roser-med-mening-skole-guideskole-3.jpg
floriss-samarbeid-basecamp-maasaikvinner-maasai-maasai-brand-roser-med-mening-lege-legekontor-1.jpg
floriss-samarbeid-basecamp-maasaikvinner-maasai-maasai-brand-roser-med-mening-lege-legekontor-2.jpg
floriss-samarbeid-basecamp-maasaikvinner-maasai-maasai-brand-roser-med-mening-ville-dyr-okosystem-1.jpg
floriss-samarbeid-basecamp-maasaikvinner-maasai-maasai-brand-roser-med-mening-ville-dyr-okosystem-2.jpg

Alt henger sammen i økosystemets sirkel. Floriss er stolte av samarbeidet med Basecamp og muligheten til å bidra på viktige områder for mennesker, dyr og naturområder i Kenya.