I 2012 inngikk vi et samarbeid med Basecamp Foundation/Basecamp Maasai Brand i Kenya. Det innebærer blant annet at en del av inntektene fra salget av Roser med mening bidrar til å skape arbeidsplasser for Maasai-kvinnene og sørge for at barn og unge i Kenya får en utdanning. I tillegg jobber vi for å ta vare på en unik kulturarv og økosystemet i Masai Mara. Her kan du lese mer om de ulike prosjektene vi er med og støtter i Kenya.

basecamp-2022-1-floriss.jpg
basecamp-2022-2-floriss.jpg

Maasai-kvinnene

Basecamp Maasai Brand ble etablert i 2003, og er en håndverksbedrift som blant annet hjelper Maasai-kvinner til økonomisk uavhengighet. Mangel på økonomiske muligheter for kvinner er en bekymring på verdensbasis, da det hindrer både likestilling og økonomisk vekst. 

Ved å gi kvinnene mulighet til å lage sine tradisjonelle perle- og skinnkreasjoner, har de kommet langt på vei mot økonomisk uavhengighet og skapt en bedre hverdag for seg og familien. Maasai-kvinnene har blant annet laget perlearmbånd for oss i Floriss siden 2012. BMB- produkter selges i campens gavebutikker, og kan etter ordre fra flere aktører bestilles over hele verden.

Vi har blant annet bidratt med en symaskin og en maskin som bearbeider skinn, noe som har økt kvinnenes produksjonsevne. Det betyr samtidig at flere får mulighet til å arbeide med Basecamp Maasai Brand og forsørge familiene sine. Kvinnene har også fått tilgang til et lager, slik at de slipper å ta den lange turen til Nairobi for å hente nye forsyninger til arbeidet. 

Vil du bidra? Les mer om roser med mening 

basecamp-2022-3-floriss.jpg
basecamp-2022-4-floriss.jpg

Treplanting i Maasai Mara

I 2017 signerte vi en avtale med Basecamp Foundation om planting av trær i Maasai Mara i Kenya. Avtalen går ut på å plante flere tusen trær – en hel skog til sammen – i et veldig sårbart område. Målet er å legge en langsiktig plan for å bevare skogene, og få til en bærekraftig gjenplanting av skog i fremtiden. På den måten vil Basecamp bevare dyre- og plantelivet og gjenopplive den opprinnelige balansen i økosystemet. 

Vil du bidra? Les mer om kjøp et tre, plant et tre

Trær er viktig for hele økosystemet, og treplantingen er med på å gjøre hverdagen enklere både for mennesker og dyr. Menneskene trenger trær til ved for å koke mat. Dyrene trenger skygge for å overleve den stekende sola. Røttene på trærne lager kanaler i jorden som gjør at vannet trekker ned, jorden blir fuktig og gresset kan gro. En sirkel av liv! 

Les mer om prosjektet: Treplanting i Kenya 

basecamp-2022-5-floriss.jpg
basecamp-6-ny.jpg

Flere Basecamp-prosjekter

Ingen kjenner savannen som Maasai-folket – de er de virkelige ekspertene. På samme måte som migrerende gnuer, har Maasai-folket en kultur med sterke nomadetradisjoner. Opprinnelig vandret folket over slettene mens de gjetet kveget sitt. Flere av Maasaiene jobber i Basecamp-leirene som guider for turistene og som voktere av Naboishoi–reservatet bestående av 500km2 – 2000 km2 med godt bevarte viltområder i spektakulære naturomgivelser.

I tillegg til å bidra med å opprettholde et biologisk mangfold i Mararegionen, gir Naboisho-reservatet en månedlig inntekt som mer enn 10 000 mennesker nyter godt av. Hver måned mottar landeierne en avtalt leieinntekt som skaper en økonomisk stabilitet man tidligere ikke har sett maken til. 

Basecamp har sørget for å forvandle den økonomiske situasjonen for tusenvis av mennesker, og står bak en rekke sosialpolitiske prosjekter i lokalsamfunnet som grenser til Naboisho-konservatet. I landsbyen Olesere har Basecamp oppgradert den lokale barneskolen, boret hull til brønner og har, med hjelp fra generøse samarbeidspartnere, bygget en ny helseklinikk. 

I samarbeid med det offentlige er det lagt til grunn for daglig drift av klinikken. Viktigheten av flere klinikker og legesenter er stor i områder som dette, veiene er svært dårlige eller det ikke eksisterer veier. De fleste må finne veien til legesentrene til fots, og gravide kvinner kan risikere å måtte gå 2 mil til nærmeste lege ved fødsel.

Les også: Roser fra Kenya 

basecamp-2022-7-floriss.jpg
basecamp-2022-8-floriss.jpg

Alt henger sammen i økosystemets sirkel. Vi i Floriss er stolte av samarbeidet med Basecamp og muligheten til å ta vare på mennesker, dyr og naturområder i Kenya.