Vi er opptatt av å spare miljøet der vi kan

Statens Forurensingstilsyn (SFT) har på oppdrag fra miljødepartementet i samarbeid med Norconsult utarbeidet en rapport om miljøkonsekvenser av ulike posetyper, med tanke på bruk av energi og ressurser i produksjon, CO2 utslipp, avfallsmengde og forsøpling og forurensing.

I følge denne rapporten kommer faktisk plastposen bedre ut en papirposer. Men aller mest miljøvennlig er det å bruke et bærenett i tekstil.

Fakta om plastposer (kilde SFT):
De utgjør ca. 3 prosent (15 000 tonn) av den totale mengden plastavfall, og ca. 1 prosent av alt husholdningsavfall. Med plastposer menes bæreposer av plast, som benyttes til å frakte varer hjem fra butikker, ikke fruktposer, poser på rull, søppelsekker osv.

handlenett1.jpg
handlenett2.jpg
handlenett3.jpg

Hjelp oss å spare miljøet der vi kan, hos oss kan du kjøpe fine handlett til gjenbruk for kr. 29,-

floriss-leger-uten-grenser-pose.jpg
Floriss_poser5.jpg
Floriss_poser6.jpg

Poenget vårt, ved å ta betalt for posen er: trenger du pose? Eller kan vi spare miljøet?