Våre Roser med mening hentes direkte fra Kenya og selges i buketter på 7 stk. og er 40 cm lange.

Siden 2012 har Floriss samarbeidet tett med Basecamp Foundation - Basecamp Maasai Brand. Basecamp Foundation er en idealistisk stiftelse som jobber for at flere kvinner, barn og unge av Masaifolket skal få den utdanningen de trenger eller muligheten til å arbeide. 

1-masai-roser-med-mening.jpg
rosegaranti
2-masai-roser-med-mening.jpg

Roser med mening er et resultat av samarbeidet mellom Floriss, Masaikvinnene og Basecamp Foundation. Masaiene lager produkter for Floriss, og vi bidrar med å skape inntekt og arbeidsplasser. 75% av inntekten knyttet til produktene går direkte til kvinnene som lager dem. De resterende 25% brukes på innkjøp av materialer og verktøy.

3-masai-roser-med-mening.jpg
4-masai-roser-med-mening.jpg
5-masai-roser-med-mening.jpg

Kvinnenes inntekt skal dekke boligutgifter, helsevesen, utdannelse og klær, og siden én kvinnes familie i gjennomsnitt består av 8-10 personer, kan du tenke deg hvor viktig denne inntekten er.

6-masai-roser-med-mening.jpg
7-masai-roser-med-mening.jpg

Basecamp Foundation

Basecamp Foundation er en norsk stiftelse som har som formål å bidra til vern av natur og kultur, samt inntekter og arbeid til lokalbefolkningen. Basecamp Explorer ble først etablert som en økologisk safaricamp på savannen i Kenya i 1998. Basecamp Explorer er i dag rollemodell innen denne formen for økoturisme, og er internasjonalt anerkjent. I dag har Basecamp hoteller, camper og utviklingsprosjekter i India, Kenya og på Svalbard.

8-masai-roser-med-mening.jpg
9-masai-roser-med-mening.jpg

Campen hvor masaikvinnene jobber med smykker er også blitt et sosialt samlingssted for kvinnene, hvor de kan dele gleder, erfaringer og utfordringer i livet mens de arbeider.

10-masai-roser-med-mening.jpg
Kvinnene har kunnet skaffe seg symaskin gjennom samarbeidet med Floriss.
11-masai-roser-med-mening.jpg
Masaienes viktige kulturarv blir ivaretatt gjennom kvinnenes arbeid med å lage smykker.
12-masai-roser-med-mening.jpg
Campen har en egen butikk som selger smykker og skinn laget av masaiene.
13-masai-roser-med-mening.jpg
14-masai-roser-med-mening.jpg

Smykkene masaikvinnene lager kommer med små lapper med navnet til den kvinnen som har laget smykket, men inntekten fra salget av smykkene fordeles likt på alle kvinnene.

15-masai-roser-med-mening.jpg
16-masai-roser-med-mening.jpg
17-masai-roser-med-mening.jpg

At masaikvinnene får komme til Basecamp hver dag for å jobbe med smykker er ikke bare med på å opprettholde og ivareta håndverkstradisjonen og Masaikvinnenes fantastiske perle- og skinnkreasjoner, det er også en svært viktig inntektskilde for kvinnenes familier.

Vil du være med og bidra til at masaikvinnene skal kunne fortsette med å lage disse vakre smykkene, bidra til å gjøre hverdagen deres litt enklere, til at fler barn og unge i Kenya får den utdanningen de trenger og bedre helsetjenester, se etter rosene merket “roser med mening”.

Mer info om Basecamp Foundation. Les også mer om Basecamp Maasai Brand.